De FireVu Multi geïntegreerde Video Branddetector analyseert de camerabeelden, bepaalt of er een brandalarm moet worden gegeven, slaat de beelden op en is de interface naar de gebruiker of meldpost.
FireVu Multi Detector Combineert rrookdetectie, vlamdetectie èn Thermografie.

FireVu Multi Branddetector

Bij de FireVu Multi IP Video Branddetector zijn videocamera, rookdetectie, vlamdetectie, temperatuurmeting (thermografie) en opslag in één behuizing geïntegreerd!
Eigenschappen

'Stand alone' (soms externe I/O componenten vereist) of scalable als onderdeel van een IP systeem.

16 individueel configureerbare rookdetectie zones .

Geavanceerd 2-traps rookdetectie algoritme.

Geavanceerd, op helderheid en intensiteit gebaseerd, vlamdetectie algoritme. Hoge gevoeligheid.

Thermografie biedt de mogelijkheid om (te) hoge temperaturen te detecteren waardoor in een vroeg stadium maatregelen kunnen worden genomen ter voorkoming van brand.

Generic Web-browser based interface ten behoeve van de configuratie.

(alarm)beelden worden in de FireVu-Multi opgeslagen: ICR, Integrated Camera Recording. Oorzaken van brand en/of calamiteiten zijn daardoor achteraf te analyseren.

De FireVu-Multi heeft een ingebouwde video server.Voeding over Ethernet (PoE)/ 12V.

Interfaces beschikbaar om de FireVu Multi aan te sluiten op een meldkamer met video ontvangst mogelijkheden (maakt het mogelijk de situatie real-time te beoordelen, visuele verificatie).

Dag/nacht of binnen/buiten werktijden functie.

Volledige forensische analyse van opgeslagen beelden is mogelijk via een internet link.

480P VGA, 25pps.

Dynamic masking.
Stratificatie Een voorbeeld van het effect van stratificatie in een hangar. De rook bereikt het plafond niet.